BG | EN 
 
 
Публикации
Културна политика
Финансиране на културата
Културна статистика
Конференции


Контакти
Обсерватория по икономика на културата
ул."Искър" № 65
София 1527
тел/факс: +359 2 846 35 34

Министерство на културата 

Столична Община 

Комисия по култура и медии към Народното събрание на Република България 

Национален филмов център

Българска национална филмотека

Българска национална телевизия 

Българско национално радио 

Университет за национално и световно стопанство 

Център по аудиовизуална политика и медийни изследвания 

Гьоте институт – България 

 

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 

Асоциация на филмовите продуценти

Българска асоциация на кинорежисьорите

Съюз на българските филмови дейци 

Асоциация на българските оператори 

Асоциация на телевизионните продуценти

Център за култура и дебат “Червената къща“