BG | EN 
 
 
Публикации
Културна политика
Финансиране на културата
Културна статистика
Конференции


Контакти
Обсерватория по икономика на културата
ул."Искър" № 65
София 1527
тел/факс: +359 2 846 35 34

Национална Стратегия за Българската Култура  

Стратегия за развитие на филмовата индустрия в София 

Стратегия за развитие на културата в София 

Заседание на Съвета по култура, духовност и национална идентичност към Президента на Република България (7 ноември 2012)