BG | EN 
 
 
Публикации
Културна политика
Финансиране на културата
Културна статистика
Конференции


Контакти
Обсерватория по икономика на културата
ул."Искър" № 65
София 1527
тел/факс: +359 2 846 35 34

 • Съобщение на ЕК: „Насърчаване на справедлива, ефективна и конкурентоспособна европейска икономика, основана на авторското право, в цифровия единен пазар“ (БГ)
 •  „Европейското право в крак с цифровата ера“ (БГ)
 • „From Script to Screen – THE IMPORTANCE OF COPYRIGHT IN THE DISTRIBUTION OF FILMS“ (EN)
 • „The first global map of cultural and creative industries“ (EN)
 • „The impact of cross-border access to audiovisual content on EU consumers“ (EN)
 • „Film Heritage in the EU“ (EN)
 • „CHALLENGES OF THE DIGITAL ERA FOR FILM HERITAGE INSTITUTIONS“ (EN)
 • „ACCESS TO FINANCE FOR THE CULTURAL AND CREATIVE SECTORS (CCS)“ (EN)
 • „Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works“ (EN)
 • “The development of the European market for on-demand audiovisual services” (EN)
 • Повишаване конкурентоспособността на културните и творческите индустрии за растеж и работни места – (EN)
 • Нова стратегия за поставяне на културата в центъра на международните отношения на Европейския съюз – (БГ)
 •