BG | EN 
 
 
Публикации
Културна политика
Финансиране на културата
Културна статистика
Конференции


Контакти
Обсерватория по икономика на културата
ул."Искър" № 65
София 1527
тел/факс: +359 2 846 35 34

 • Закон за филмовата индустрия (EN/БГ)
 • Закон за авторското право и сродните му права (БГ)
 • Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове… (БГ)
 • Закон за радиото и телевизията (БГ)
 • Правилник на „Национален филмов център“ (БГ)
 • ЕС: Директива за аудиовизуалните медийни услуги (БГ)
 • ЕС: Европейска конвенция за кинематографската копродукция (БГ)
 • ЕС: Схема за помощ на българската филмова индустрия (БГ)
 • ЕС: Относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения (БГ)
 • ЕС: Европейското кино в цифровата епоха (БГ)
 •