BG | EN 
 
 
Публикации
Културна политика
Финансиране на културата
Културна статистика
Конференции


Контакти
Обсерватория по икономика на културата
ул."Искър" № 65
София 1527
тел/факс: +359 2 846 35 34

Архиви

Филтър 

  • Нормативни документи

    Закон за филмовата индустрия (EN/БГ)Закон за авторското право и сродните му права (БГ)Закон за административното регулиране на производство...